Проблеми стану злочинності та впливу на це соціальне явище в Російській Федерації загострюються не лише внаслідок відставання соціально-правового контролю від зростаючої мобільного та всеохоплюючої криміналізації соціальних відносин. Незалученість недержавних організацій у програми впливу на злочинність, відсутність взаємодії між ними і, нарешті, брак інформації про реальний стан злочинності в суспільстві обумовлюють інертність або повна бездіяльність недержавного сектора, соціальних структур у плані впливу на злочинність. А адже саме зараз, коли триває демократизація суспільних відносин необхідно співпраця структур всіх рівнів, окремих осіб з метою впливу на злочинність.

Детермінація злочинності в Росії в кінці двадцятого століття йде паралельно з побудовою Відкритого суспільства. До теперішнього часу практично ніхто не ставив глибоко питання про вплив злочинності на формування Відкритого суспільства в Росії. Відсутня концепція підходу до аналізу важливих аспектів взаємовпливу кримінальних явищ і Відкритого суспільства, наприклад:

– Особливості і резерви соціального контролю в Відкритому Суспільстві.

– Злочинність і Відкрите суспільство протистояння чи конформізм? Що ще?

– Соціальна адаптація, як для жертв злочинів, так і для осіб, які відбули покарання, на основі програм взаємодії державних і недержавних соціальних структур в умовах формування Відкритого суспільства.

Сьогодні можна констатувати наявність загальносвітової тенденції зростання злочинності, її видоизменяющегося характеру та підвищення суспільної небезпеки. Вивчення реального стану кримінальних соціальних явищ з метою ефективного впливу на злочинність можливо на основі довгострокового корпоративного співробітництва зацікавлених структур: органів, державних соціальних підрозділів, недержавних некомерційних організацій (Центрів соціальної допомоги та адаптації), освітніх установ та інших. Така діяльність може здійснюватися в різних варіантах і формах. І тут, однією з важливих умов співпраці залишається доступ до соціально значущої інформаційній базі.

У вітчизняних соціальних науках соціальна реакція і боротьба із злочинністю, розглядаються як мінімум в чотирьох аспектах (див. Баимбетов А. А. Кримінальна статистика як показник стану суспільства // Соціс, 1997. № 8. С. 71-77):

– Метод застосування санкцій за порушення соціальних норм.

– Медико-біологічний — соціальна реабілітація та ресоціалізація жертв злочинів, осіб, які зловживали наркотиками, алкоголем і т. п.

– Соціально-профілактичний — виявлення причин порушення соціальних норм і пошук, впровадження заходів соціальної профілактики антигромадської поведінки.

– Інформаційний (порушення соціальних норм може бути обумовлена елементарною правовою безграмотністю, необхідна система інформації про належну поведінку людей у суспільстві, відкритому доступі до соціально значущої інформації, що відображає стан злочинності в суспільстві)

Акцентуючи увагу на інформаційному блоці, визначимо важливість використання інноваційних засобів інформаційного обміну, такого як Internet. Важливим і незаперечною перевагою мережі залишаються два моменту:

– Надання широкого спектру інформаційної бази.

– Активний, практично необмежений для клієнтів пошук необхідної інформації.

Тому соціальна інформація, що відображає стан злочинності, діяльність державних, соціальних органів по боротьбі з нею, що розміщується на Web-сторінках повинна займати особливе місце. На наш погляд, це можуть бути електронні атласи злочинності. Тут повинні бути представлені: змістовні показники злочинності: рівень, структура, динаміка, характер та ін; географія злочинності — її територіальний розподіл, проекти програм соціального впливу на дане явище. Крім того, доцільно виділити три основних типи атласів:

– Регіональні. Тут повинна бути представлена інформація, що відображає стан злочинності; діяльність державних та недержавних структур по попередженню, припиненню антисоціальної поведінки; широту і ефективність соціальних програм, спрямованих на посткриминальную і виктимологическую адаптацію — в окремо взятому регіоні.

– Національні (державні). Відображення вищезазначених проблем, з урахуванням систематизації, які відображають стан злочинності та соціальної реакції (формальної і неформальної), соціального контролю.

– Міждержавний (міжнаціональний, світовий). Відображення стану злочинності в світі. Візуальне відображення регіональної моральної статистики в мережі Internet, з метою вільного, повного надання доступу широкого кола зацікавлених осіб всього спектру кримінально-правової, кримінологічної і социокриминальной інформації. Важливість надання такої інформації підкреслювалося ще у 1972 році в резолюції Геніральний Асамблеї ООН № 3021 (XXVII).

Практична користь інформації такого роду може бути корисна для структур різного рівня. Безпосередньо, в ній повинні бути зацікавлені структури, чия діяльність в якій-небудь мірі спрямована на попередження, припинення і боротьбу із злочинністю. Важливими, показники таких атласів, є для освітніх структур — юридичних, соціологічних факультетів. Оскільки учні при роботі з атласами в мережі Internet зможуть не тільки економити час при пошуку необхідної статистичної інформації, але і мати можливість широко використовувати навички при аналізі.

У доступності та відкритості показників злочинності повинні бути зацікавлені, насамперед, самі правоохоронні органи. По-перше, — це індикатор ефективності їх діяльності. По-друге, оперативність наданої інформації дозволить набагато швидше реагувати на кримінальні прояви суб’єктам боротьби з злочинністю усіх рівнів. По-третє, моральна статистика — певний показник стану соціального самопочуття того чи іншого суспільства, тому вільний доступ до нього для різних структур, окремих громадян, покликаний «включати» їх діяльність на поліпшення соціального «здоров’я». На наш погляд це може бути однією з пріоритетних завдань для формування Відкритого Суспільства сучасної Росії.