22 жовтня 2003 року в Єкатеринбурзі пройшла 5-я регіональна конференція Міністерства РФ по зв’язку та інформатизації «Електронна Росія людині, бізнесу, суспільству». На конференції були розглянуті пріоритетні напрями реалізації ФЦП «Електронна Росія (2002-2010 рр..)», регіональних і муніципальних програм інформатизації Уральського федерального округу.
У роботі конференції взяли участь понад 200 представників органів влади, наукових та освітніх установ, а також бізнес спільноти.
З вітальним словом до присутніх виступив Міністр Російської Федерації по зв’язку та інформатизації Леонід Рейман. У своєму виступі міністр порушив актуальні питання, що стосуються ефективного розвитку інфокомунікаційних технологій на всій території Росії.
Зокрема, міністр окреслив важливість гармонізації регіональної нормативно-правової бази і федерального законодавства у галузі ІКТ. Наприклад, в області підвищення відкритості діяльності органів державного управління, Рейман запропонував взяти за основу Постанову Уряду РФ №98 «Про забезпечення доступу до інформації про діяльність Уряду Російської Федерації і федеральних органів виконавчої влади».
Також у доповіді Міністра була зазначена важливість розробки і застосування єдиних технологічних стандартів і форматів надання та розміщення інформації в інформаційних системах органів державної влади суб’єктів Уральського Федерального округу.
Торкаючись безпосередньо Уральського федерального округу, Леонід Рейман закликав информатизаторов УрФО розробити комплексну програму розвитку інфокомунікаційного простору округу, соотносящуюся по цілям і завданням, як з ФЦП «Електронна Росія», так і з програмою соціально-економічного розвитку Росії на середньострокову перспективу. При цьому було зазначено, що всі регіональні програми інформатизації повинні плануватися, як мінімум на середньострокову перспективу, що дасть змогу федеральному уряду найбільш ефективно надавати методологічну та матеріальну підтримку регіонам у сфері ІКТ. Міністр також запропонував регіонам при підготовці заявок на бюджетне співфінансування проектів інформатизації застосовувати принципи сучасного бізнес-планування.
Торкаючись теми фінансування, Міністр зазначив, що аналіз витрат на інформатизацію в УрФО виявив нерівномірність фінансування ІКТ проектів з боку суб’єктів УрФО. В якості способу вирівнювання ситуації Л. Рейман запропонував регіонам УрФО приділити особливу увагу залученню позабюджетних джерел фінансування, а також здійснювати спільні міжрегіональні проекти, що дозволяють скоротити витрати на їх реалізацію.
У висновку, Міністр побажав учасникам конференції ефективної та плідної роботи по зміцненню зв’язків у галузі ІКТ між Мінзв’язку Росії та суб’єктів Уральського федерального округу.

Попередні регіональні конференції «Електронна Росія — людині, бізнесу, суспільству» пройшли 14 травня в Москві, 10 червня в Нижньому Новгороді, 1 липня в Краснодарі і 30 вересня у Владивостоці.