Не пам’ятаю чи є тут ця стаття… але вона взята з сайту – клону ХЗ.Дана стаття носить ознайомчий характер виключно що б вас зацікавити почитати більш детальну документацію, ну і показати пару корисних фішок.

Власне приступимо:
команда cd змінює поточний каталог.
Наприклад:
cd — перехід до батьківського каталогу
cd /d: — зміна диска (використовується ключ /d)

dir виводить список файлів поточного каталогу
основні ключі:

* /p Висновок з паузою після заповнення екрану.
* /q Висновок відомостей про власника файлу.
* /w Висновок відомостей в кілька колонок.
* /s Перерахування всіх випадків виявлення певного імені файлу в зазначеному каталозі і всіх його підкаталогах.
* /a Висновок лише для файлів, що мають зазначений атрибут. Через: атрибут:
* h Приховані файли
* s Системні файли
* Каталоги d
* a Файли, готові до архівуванню
* r Файли, доступні лише для читання
якщо стоїть знак дія буде протилежним: -d Виводиться будуть тільки файли(не каталоги).

dir /s/w/o >c:1.txt в файл 1.txt запише список файлів всіх катологов в алфавітному порядку
dir /s/w/o/p/a:-d >c:1.txt те ж саме, але імена папок не друкує.
dir c:*.php /w/o/s/p висновок список всіх файлів з розширенням php

systeminfo — Виводить на екран відомості про конфігурацію комп’ютера і операційної системи, відомості про безпеку, код продукту і параметри обладнання, такі як ПАМ’ЯТЬ, дисковий простір і мережеві карти.
systeminfo /s 192.168.16.1

tasklist відображає список запущених процесів

taskkill вбиває процес. Можна вказати pid або ім’я процесу.

Ver версія OC

Driverquery — виведення списку всіх встановлених драйверів пристроїв та їх властивостей.

Type вивід файлу на екран
Edit виклик редактора файлів.

Mkdir Створення каталогу
Md c:com1

Rmdir видалення каталогу
Rmdir C:com1
Rd c:com1 — обидві команди виконують видалення каталогу

Xcopy копіює файли і каталоги включаючи підкаталоги

Ren перейменовує файл або каталог
ren *.txt *.doc

Ipconfig Відображає поточні настройки мережі
Ipconfig /all

Set перегляд і встановлення змінних
Set windir=c:temp

Mem виводить інформацію про вільних і зайнятих областей оперативної пам’яті

getmac повертає mac-адресу комп’ютера
getmac /v — висновок докладних відомостей

Move переміщення одного або декількох файлів
move [{/y|/-y}] [джерело] [результат]

* /y Заборону на видачу запиту на підтвердження заміни існуючого файлу-результату.
* /-y Видача запиту на підтвердження заміни існуючого файлу-результату.

move data*.xls second_qreports

Shutdown можна вимкнути або перезавантажити комп’ютер
Ключів у цієї команди купа, наведених в кінці статті посилання подивіться, а щас покажу пару прикладів використання:
shutdown /t:2
shutdown /r /y
shutdown -r -f -m Server -t 60 -d up:125:1

For — Запуск певної команди для кожного файла з заданого безлічі
Синтаксис: for {%мінлива|%%змінна} in (набір) do команда [ПараметрыКоманднойСтроки]
% використовується в командному рядку, а %%
for /R %f in (*.php) do echo %f-список всіх файлів з розширенням php

Find пошук файлів або тексту в файлах

* /v Виводить всі рядки, які не містять рядок, задану параметром рядок.
* /c Підрахунок рядків, що містять рядок, зазначену параметром рядок, і відображення загальної кількості.
* /n Виводить номери рядків перед самими рядками.
* /i Задає пошук без відмінності рядкових і заголовних літер.

find /i pass < config.php пошук у файлі config.php рядки pass без урахування регістру
також find є аналогом grep linux: tasklist | find /v /i «exe»
Можна, наприклад об’єднати з циклом і здійснити пошук слова pass у всіх php файлах
for /R %f in (*.php) do find /i «pass» %f>>1.txt

findstr — виробляє пошук з використанням регулярних виразів.

gpresult Відображення параметрів групової політики і результуючої політики (RSOP) для користувача або комп’ютера.

Ще хотілося б пригадати про операторах перенаправлення:

* > Записує дані на виході команди замість командного рядка у файл або на пристрій, наприклад, на принтер.
* < Читає потік вхідних даних команди з файлу, а не з клавіатури.
* >> Додає вихідні дані команди в кінець файлу, не видаляючи при цьому існуючої інформації з файлу.
* >& Зчитує дані на виході одного дескриптора як вхідні дані для іншого дескриптора.
* <& Зчитує вхідні дані одного дескриптора як вихідні дані іншого дескриптора.
* | Зчитує вихідні дані однієї команди і записує їх на вхід іншої команди. Ця процедура відома під назвою «канал».

Reg зміна розділів реєстру
regsvr32 реєструє в реєстрі файли .dll як компоненти команди

net user /domain виводить всю інформацію про користувача або домену

netstat -a отримує список всіх підключень до комп’ютера

net sessions виводить список
поточних користувачів, необхідно мати права адміністратора

net send “” посилає повідомлення користувачам віддаленого
комп’ютера. Можна використовувати маску або просто написати * — отримають всі комп’ютери в мережі

nbtstat -a отримує ім’я користувача працює на комп’ютері

nbtstat -A віддалено отримує ім’я користувача працює на комп’ютері з IP – адресою

net user /add додає користувача з правами гостя.

net user /delete Видалення будь-якого користувача окрім адміна і вас(потрібні права адміністратора).

net localgroup /add Додавання в групу.

net localgroup /delete Видалити з групи. Будь-якого користувача.

net share відображає список розшарених ресурсів