Для адресації IP-пакетів в мережі Internet крім IP-адреси хоста необхідний ще або Ethernet-адресу мережного адаптера (в разі адресації всередині однієї підмережі), або Ethernet-адресу маршрутизатора (у разі міжмережевий адресації). Спочатку хост може не мати інформації про Ethernet-адреси інших хостів, що знаходяться з ним в одному сегменті, в тому числі і про Ethernet-адресу маршрутизатора. Отже, перед хостом постає стандартна проблема, розв’язувана за допомогою алгоритму віддаленого пошуку.

У мережі Internet для вирішення цієї проблеми використовується протокол ARP (Address Resolution Protocol). Протокол ARP дозволяє отримати взаємно однозначна відповідність IP – і Ethernet-адрес для хостів, що знаходяться в межах одного сегмента. Цей протокол працює наступним чином: при першому зверненні до мережного ресурсу хост відправляє широкомовний ARP-запит, в якому вказує IP-адресу потрібного ресурсу (маршрутизатора або хоста) і просить повідомити його Ethernet-адресу. Цей запит отримують всі станції в даному сегменті мережі, в тому числі і та, адреса якої шукається. Отримавши цей запит, хост вносить запис про попросила станції в свою ARP-таблицю, а потім відправляє на запитав хост ARP-відповідь зі своїм Ethernet-адреси. Отриманий в ARP-відповіді Ethernet-адреса заноситься в ARP-таблицю, яка знаходиться в пам’яті ОС на запросившем хості.

Через використання в РВС алгоритмів віддаленого пошуку, існує можливість здійснення такої мережі типової віддаленої атаки «Помилковий об’єкт РВР» Загальна схема цієї атаки така:

очікування ARP-запиту;

при отриманні ARP-запиту передача по мережі запитав хост помилкового ARP-відповіді, в якому вказується адреса мережевого адаптера атакуючої станції (помилкового ARP-сервера) або той Ethernet-адресу, на якій буде приймати пакети помилковий ARP-сервер;

прийом, аналіз, вплив і передача пакетів обміну між взаємодіючими хостами (вплив на перехоплену інформацію);
Найпростіше рішення щодо ліквідації даної атаки — створення мережевим адміністратором статичної ARP-таблиці у вигляді файлу, куди вноситься інформація про адреси, і установка цього файлу на кожен хост всередині сегмента.