Код помилки: 0 (0x0000)
Операція виконана успішно.

Код помилки: 1 (0x0001)
Неправильна функція.

Код помилки: 2 (0x0002)
Системі не вдається знайти зазначений файл.

Код помилки: 3 (0x0003)
Системі не вдається знайти зазначений шлях.

Код помилки: 4 (0x0004)
Системі не вдається відкрити файл.

Код помилки: 5 (0x0005)
Немає доступу.

Код помилки: 6 (0x0006)
Невірний дескриптор.

Код помилки: 7 (0x0007)
Пошкоджені керуючі блоки пам’яті.

Код помилки: 8 (0x0008)
Недостатньо пам’яті для обробки команди.

Код помилки: 9 (0x0009)
Неправильну адресу керуючого блоку пам’яті.

Код помилки: 10 (0x000A)
Помилка в середовищі.

Код помилки: 11 (0x000B)
Була зроблена спроба завантажити програму, що має невірний формат.

Код помилки: 12 (0x000C)
Пароль невірний.

Код помилки: 13 (0x000D)
Помилка в даних.

Код помилки: 14 (0x000E)
Недостатньо пам’яті для виконання операції.

Код помилки: 15 (0x000F)
Системі не вдалося знайти вказаний диск.

Код помилки: 16 (0x0010)
Не вдається видалити папку

Код помилки: 17 (0x0011)
Системі не вдалося перемістити файл на інший диск.

Код помилки: 18 (0x0012)
Більше файлів не залишилося.

Код помилки: 19 (0x0013)
Носій захищений від запису.

Код помилки: 20 (0x0014)
Системі не вдається знайти вказаний пристрій.

Код помилки: 21 (0x0015)
Пристрій не готовий.

Код помилки: 22 (0x0016)
Пристрій розпізнає команду.

Код помилки: 23 (0x0017)
Помилка в даних (CRC)

Код помилки: 24 (0x0018)
Довжина виданої програмою команди занадто велика.

Код помилки: 25 (0x0019)
Не вдається знайти задану область або доріжку на диску.

Код помилки: 26 (0x001A)
Немає доступу до диску або дискеті.

Код помилки: 27 (0x001B)
Не вдається знайти заданий сектор на диску.

Код помилки: 28 (0x001C)
Немає паперу в принтері.

Код помилки: 29 (0x001D)
Системі не вдалося виконати запис на пристрій.

Код помилки: 30 (0x001E)
Системі не вдалося виконати читання з пристрою.

Код помилки: 31 (0x001F)
Підключений до системи пристрій не працює.

Код помилки: 32 (0x0020)
Процес не може отримати доступ до файлу, так як цей файл зайнятий іншим процесом.

Код помилки: 33 (0x0021)
Процес не може отримати доступ до файлу, так як частина цього файлу заблокована іншим процесом.

Код помилки: 34 (0x0022)
У пристрій вставлена невірний диск. Вставте %2 (серійний номер тому: %3) пристрій %1.

Код помилки: 36 (0x0024)
Занадто багато файлів відкрито для спільного доступу.

Код помилки: 38 (0x0026)
Досягнуто кінець файлу.

Код помилки: 39 (0x0027)
Диск заповнений до кінця.

Код помилки: 50 (0x0032)
Мережевий запит не підтримується.

Код помилки: 51 (0x0033)
Віддалений комп’ютер буде недоступний.

Код помилки: 52 (0x0034)
У мережі існують однакові імена.

Код помилки: 53 (0x0035)
Не знайдено мережний шлях.

Код помилки: 54 (0x0036)
Мережа зайнята.

Код помилки: 55 (0x0037)
Мережевий ресурс або пристрій більш недоступно.

Код помилки: 56 (0x0038)
Досягнута межа кількості команд NetBIOS.

Код помилки: 57 (0x0039)
Апаратна помилка мережної плати.

Код помилки: 58 (0x003A)
Вказаний сервер не може виконати необхідну операцію.

Код помилки: 59 (0x003B)
Несподівана помилка в мережі.

Код помилки: 60 (0x003C)
Несумісний віддалений адаптер.

Код помилки: 61 (0x003D)
Черга друку переповнена.

Код помилки: 62 (0x003E)
На сервері відсутнє місце для запису файлу, виводиться на друк.

Код помилки: 63 (0x003F)
Ваш файл, який перебував у черзі виводу на друк, був вилучений.

Код помилки: 64 (0x0040)
Зазначене мережне ім’я вже недоступне.

Код помилки: 65 (0x0041)
Відсутній доступ до мережі.

Код помилки: 66 (0x0042)
Невірно вказаний тип мережного ресурсу.

Код помилки: 67 (0x0043)
Не знайдено мережеве ім’я.

Код помилки: 68 (0x0044)
Перевищено межу кількості імен для локальної мережної плати комп’ютера.

Код помилки: 69 (0x0045)
Перевищено межу кількості сеансів NetBIOS.

Код помилки: 70 (0x0046)
Сервер мережі був зупинений або знаходиться в процесі запуску.

Код помилки: 71 (0x0047)
Додаткові підключення до віддаленого комп’ютера в даний час неможливі, оскільки число підключень до комп’ютера досягло межі.

Код помилки: 72 (0x0048)
Робота зазначеного принтера або дискового накопичувача була зупинена.

Код помилки: 80 (0x0050)
Файл існує.

Код помилки: 82 (0x0052)
Не вдається створити файл або папку.

Код помилки: 83 (0x0053)
Помилка при зверненні до переривання INT 24

Код помилки: 84 (0x0054)
Недостатньо пам’яті для обробки запиту.

Код помилки: 85 (0x0055)
Ім’я локального пристрою вже використовується.

Код помилки: 86 (0x0056)
Мережевий пароль вказано невірно.

Код помилки: 87 (0x0057)
Параметр вибрано невірно.

Код помилки: 88 (0x0058)
Помилка запису в мережі.

Код помилки: 89 (0x0059)
В даний час системі не вдається запустити інший процес.

Код помилки: 100 (0x0064)
Не вдається створити ще один системний семафор.

Код помилки: 101 (0x0065)
Семафор ексклюзивного доступу зайнятий іншим процесом.

Код помилки: 102 (0x0066)
Семафор встановлений і не може бути закритий.

Код помилки: 103 (0x0067)
Семафор не може бути встановлений повторно.

Код помилки: 104 (0x0068)
Запити до семафора ексклюзивного доступу на час виконання переривань не допускаються.

Код помилки: 105 (0x0069)
Цей семафор більше не належить застосував його процесу.

Код помилки: 106 (0x006A)
Вставте диск у пристрій %1.

Код помилки: 107 (0x006B)
Програма була зупинена, так як потрібний диск вставлений не був.

Код помилки: 108 (0x006C)
Диск зайнятий або заблокований іншим процесом.

Код помилки: 109 (0x006D)
Канал був закритий.

Код помилки: 110 (0x006E)
Системі не вдається відкрити вказаний пристрій або файл.

Код помилки: 111 (0x006F)
Задовге ім’я файлу.

Код помилки: 112 (0x0070)
Недостатньо місця на диску.

Код помилки: 113 (0x0071)
Вичерпані внутрішні ідентифікатори файлів.

Код помилки: 114 (0x0072)
Результуючий внутрішній ідентифікатор файлу неправильний.

Код помилки: 117 (0x0075)
Виклик IOCTL додатком зроблений невірно.

Код помилки: 118 (0x0076)
Параметр перевірки запису даних має невірне значення.

Код помилки: 119 (0x0077)
Система не може обробити отриману команду.

Код помилки: 120 (0x0078)
Ця функція допустима тільки в режимі Win32.

Код помилки: 121 (0x0079)
Минув час очікування семафора.

Код помилки: 122 (0x007A)
Область даних, передана з системного виклику, занадто мала.

Код помилки: 123 (0x007B)
Синтаксична помилка в імені файлу, папки або мітки томи.

Код помилки: 124 (0x007C)
Невірний рівень системного виклику.

Код помилки: 125 (0x007D)
У диску відсутній мітка тому.

Код помилки: 126 (0x007E)
Не знайдено вказаний модуль.

Код помилки: 127 (0x007F)
Не знайдена вказана процедура.

Код помилки: 128 (0x0080)
Дочірні процеси, закінчення яких потрібно очікувати, відсутні.

Код помилки: 129 (0x0081)
Додаток %1 не можна запустити в режимі Win32.

Код помилки: 130 (0x0082)
Спроба використовувати дескриптор файлу для відкриття розділу диска і виконання операції, відрізняється від введення/виведення нижнього рівня.

Код помилки: 131 (0x0083)
Спроба помістити вказівник на файл перед початком файлу.

Код помилки: 132 (0x0084)
Покажчик на файл не може бути встановлений на заданий пристрій або файл.

Код помилки: 133 (0x0085)
Команди JOIN та SUBST не можуть бути використані для дисків, що містять об’єднані диски.

Код помилки: 134 (0x0086)
Спроба використовувати команду JOIN або SUBST для диска, вже включений у набір об’єднаних дисків.

Код помилки: 135 (0x0087)
Спроба використовувати команду JOIN або SUBST для диска, який вже був відображений.

Код помилки: 136 (0x0088)
Спроба зняти ознака об’єднання з диска, для якого команда JOIN не виконувалася.

Код помилки: 137 (0x0089)
Спроба зняти ознака відображення з диска, для якого команда SUBST не виконувалася.

Код помилки: 138 (0x008A)
Спроба об’єднати диск з папкою на об’єднаному диску.

Код помилки: 139 (0x008B)
Спроба відобразити диск на папку, що знаходиться на відображеному диску.

Код помилки: 140 (0x008C)
Спроба об’єднати диск з папкою на відображеному диску.

Код помилки: 141 (0x008D)
Спроба відобразити диск на папку, що знаходиться на об’єднаному диску.

Код помилки: 142 (0x008E)
В даний час виконати команду JOIN або SUBST неможливо.

Код помилки: 143 (0x008F)
Неможливо об’єднати (або відобразити диск з папкою (або папку) цього ж диска.

Код помилки: 144 (0x0090)
Ця папка не є подпапкой кореневої папки.

Код помилки: 145 (0x0091)
Папка порожня.

Код помилки: 146 (0x0092)
Зазначений шлях використовується для відображеного диска.

Код помилки: 147 (0x0093)
Недостатньо ресурсів для обробки команди.

Код помилки: 148 (0x0094)
Зазначений шлях в даний час використовувати не можна.

Код помилки: 149 (0x0095)
Спроба об’єднати або відобразити диск, папка на якому вже використовується для відображення.

Код помилки: 150 (0x0096)
Відомості про трасуванні у файлі CONFIG.SYS не знайдено, або трасування заборонена.

Код помилки: 151 (0x0097)
Число семафорів для DosMuxSemWait задано невірно.

Код помилки: 152 (0x0098)
Не виконано виклик DosMuxSemWait. Встановлено занадто багато семафорів.

Код помилки: 153 (0x0099)
Некоректний виклик DosMuxSemWait.

Код помилки: 154 (0x009A)
Довжина мітки томи перевершує межу, встановлену для файлової системи.

Код помилки: 155 (0x009B)
Не вдається створити ще один потік команд.

Код помилки: 156 (0x009C)
Приймаючий процес відхилив сигнал.

Код помилки: 157 (0x009D)
Сегмент вже звільнений і не може бути заблокований.

Код помилки: 158 (0x009E)
Блокування з сегменту вже знята.

Код помилки: 159 (0x009F)
Адреса ідентифікатор потоку команд задано невірно.

Код помилки: 160 (0x00A0)
DosExecPgm переданий невірний аргумент.

Код помилки: 161 (0x00A1)
Шлях вказаний невірно.

Код помилки: 162 (0x00A2)
Сигнал вже знаходиться в стані обробки.

Код помилки: 164 (0x00A4)
Створення додаткових потоків команд неможливо.

Код помилки: 167 (0x00A7)
Не вдається зняти блокування з області файлу.

Код помилки: 170 (0x00AA)
Необхідний ресурс зайнятий.

Код помилки: 173 (0x00AD)
Запит на блокування відповідає певній області.

Код помилки: 174 (0x00AE)
Файлова система не підтримує зазначені зміни типу блокування.

Код помилки: 180 (0x00B4)
Системою виявлений невірний номер сегмента.

Код помилки: 182 (0x00B6)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 183 (0x00B7)
Неможливо створити файл, так як він вже існує.

Код помилки: 186 (0x00BA)
Передано неправильний прапор.

Код помилки: 187 (0x00BB)
Не знайдено вказане ім’я системного семафора.

Код помилки: 188 (0x00BC)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 189 (0x00BD)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 190 (0x00BE)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 191 (0x00BF)
Не вдається запустити %1 у режимі Win32.

Код помилки: 192 (0x00C0)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 193 (0x00C1)
%1 не є додатком Win32.

Код помилки: 194 (0x00C2)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 195 (0x00C3)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 196 (0x00C4)
Операційна система не може запустити це додаток.

Код помилки: 197 (0x00C5)
Конфігурація операційної системи не розрахована на запуск цього додатка.

Код помилки: 198 (0x00C6)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 199 (0x00C7)
Операційна система не може запустити це додаток.

Код помилки: 200 (0x00C8)
Сегмент коду не може перевищувати 64 КБ.

Код помилки: 201 (0x00C9)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 202 (0x00CA)
Операційна система не може запустити %1.

Код помилки: 203 (0x00CB)
Системі не вдається знайти зазначений параметр середовища.

Код помилки: 205 (0x00CD)
Жоден з процесів в дереві команди не має обробника сигналів.

Код помилки: 206 (0x00CE)
Ім’я файлу або його розширення має дуже велику довжину.

Код помилки: 207 (0x00CF)
Стек зайнятий.

Код помилки: 208 (0x00D0)
Знаки підстановки * і/або? задано невірно або утворюють неправильний шаблон імені.

Код помилки: 209 (0x00D1)
Який сигнал невірний.

Код помилки: 210 (0x00D2)
Не вдається встановити обробник сигналів.

Код помилки: 212 (0x00D4)
Сегмент заблокований і не може бути переміщений.

Код помилки: 214 (0x00D6)
До цієї програми або модуля приєднано занадто багато динамічно модулів.

Код помилки: 215 (0x00D7)
Виклики LoadModule не можуть бути вкладені.

Код помилки: 230 (0x00E6)
Неправильне стан каналу.

Код помилки: 231 (0x00E7)
Всі копії каналу зайняті.

Код помилки: 232 (0x00E8)
Йде закриття каналу.

Код помилки: 233 (0x00E9)
З обох кінців каналу відсутні процеси.

Код помилки: 234 (0x00EA)
Маються додаткові дані.

Код помилки: 240 (0x00F0)
Сеанс був припинений.

Код помилки: 254 (0x00FE)
Ім’я додаткового атрибута було задано невірно.

Код помилки: 255 (0x00FF)
Додаткові атрибути несумісні між собою.

Код помилки: 259 (0x0103)
Додаткові дані відсутні.

Код помилки: 266 (0x010A)
Не вдається використовувати інтерфейс (API) Copy.

Код помилки: 267 (0x010B)
Невірно вказано ім’я папки.

Код помилки: 275 (0x0113)
Додаткові атрибути не вмістилися в буфері.

Код помилки: 276 (0x0114)
Файл додаткових атрибутів пошкоджений.

Код помилки: 277 (0x0115)
Файл додаткових атрибутів переповнений.

Код помилки: 278 (0x0116)
Невірно вказаний дескриптор додаткового атрибута.

Код помилки: 282 (0x011A)
Встановлена файлова система не підтримує додаткові атрибути.

Код помилки: 288 (0x0120)
Спроба звільнити не належить процесові об’єкт синхронізації.

Код помилки: 298 (0x012A)
Занадто багато спроб занесення події для семафора.

Код помилки: 299 (0x012B)
Запит Read/WriteProcessMemory було виконано лише частково.

Код помилки: 317 (0x013D)
Не вдається знайти повідомлення з номером 0x%1 у файлі повідомлень %2.

Код помилки: 487 (0x01E7)
Спроба звернення до невірного адресою.

Код помилки: 534 (0x0216)
Довжина результату арифметичної операції перевищила 32 розряду.

Код помилки: 535 (0x0217)
З іншого боку каналу присутній процес.

Код помилки: 536 (0x0218)
Йде очікування відкриття процесом іншого боку каналу.

Код помилки: 994 (0x03E2)
Немає доступу до додаткових атрибутів.

Код помилки: 995 (0x03E3)
Операція введення/виводу була перервана із-за завершення потоку команд або за запитом програми.

Код помилки: 996 (0x03E4)
Накладене подія введення/виводу не знаходиться в сигнальному стані.

Код помилки: 997 (0x03E5)
Протікає накладене подія введення/виводу.

Код помилки: 998 (0x03E6)
Невірна спроба доступу до адреси пам’яті.

Код помилки: 999 (0x03E7)
Помилка при виконанні операції зі сторінкою.

Код помилки: 1001 (0x03E9)
Занадто глибокий рівень рекурсії. Стек переповнений.

Код помилки: 1002 (0x03EA)
Вікно не може взаємодіяти з відправленим повідомленням.

Код помилки: 1003 (0x03EB)
Не вдається завершити виконання функції.

Код помилки: 1004 (0x03EC)
Прапори встановлені невірно.

Код помилки: 1005 (0x03ED)
Не вдається впізнати присутню на томі файлову систему. Переконайтеся в тому, що всі системні драйвери завантажені, а також у справності самого тома.

Код помилки: 1006 (0x03EE)
Тому для відкритого файлу був змінений ззовні, так що робота з файлом неможлива.

Код помилки: 1007 (0x03EF)
Задана операція не може бути виконана в повноекранному режимі.

Код помилки: 1008 (0x03F0)
Спроба посилання на неіснуючий елемент.

Код помилки: 1009 (0x03F1)
База даних реєстру пошкоджена.

Код помилки: 1010 (0x03F2)
Параметр реєстру має невірне значення.

Код помилки: 1011 (0x03F3)
Не вдається відкрити параметр реєстру.

Код помилки: 1012 (0x03F4)
Не вдається прочитати параметр реєстру.

Код помилки: 1013 (0x03F5)
Не вдається записати параметр реєстру.

Код помилки: 1014 (0x03F6)
Один з файлів в базі даних реєстру повинен був бути відновлений за допомогою протоколу або з резервної копії. Відновлення пройшло успішно.

Код помилки: 1015 (0x03F7)
Реєстр пошкоджений. Структура одного з файлів, що містять дані реєстру, пошкоджена. Можливо пошкоджений образ файлу в пам’яті, або файл не вдалося відновити через відсутність резервної копії/протоколу.

Код помилки: 1016 (0x03F8)
Непереборний збій операції введення/виводу, запущеної з реєстру. Не вдалося виконати читання, запис або запис буфера для одного з файлів, що містять образ системного реєстру.

Код помилки: 1017 (0x03F9)
При спробі завантажити або відновити файл реєстру з’ясувалося, що цей файл має невірний формат.

Код помилки: 1018 (0x03FA)
Спроба провести неприпустиму операцію над параметром реєстру, зазначеним для видалення.

Код помилки: 1019 (0x03FB)
Не вдалося виділити потрібне місце у протоколі реєстру.

Код помилки: 1020 (0x03FC)
Не можна створити символічний зв’язок для параметра реєстру, який вже містить подпараметры значення.

Код помилки: 1021 (0x03FD)
Не можна створити статичний подпараметр для тимчасового батьківського параметра.

Код помилки: 1022 (0x03FE)
Запит на сповіщення про зміни завершується, однак дані не були повернуті в буфер викликає процедури. Тепер ця процедура потребує переборі файлів для пошуку змін.

Код помилки: 1051 (0x041B)
Команда зупинки була відправлена службі, від якої залежать інші служби.

Код помилки: 1052 (0x041C)
Команда недоречна для даної служби

Код помилки: 1053 (0x041D)
Служба не відповіла на запит своєчасно.

Код помилки: 1054 (0x041E)
Не вдалося створити потік команд для служби.

Код помилки: 1055 (0x041F)
База даних служби заблокована.

Код помилки: 1056 (0x0420)
Одна копія служби вже запущена.

Код помилки: 1057 (0x0421)
Ім’я облікового запису задано невірно або не існує.

Код помилки: 1058 (0x0422)
Зазначена служба відключена або не може бути запущена.

Код помилки: 1059 (0x0423)
Була зроблена спроба встановити циклічну залежність між службами.

Код помилки: 1060 (0x0424)
Зазначена служба не встановлена.

Код помилки: 1061 (0x0425)
Служба в даний час не може приймати команди.

Код помилки: 1062 (0x0426)
Не запущено.

Код помилки: 1063 (0x0427)
Процес служби не може встановити зв’язок з контролером служби.

Код помилки: 1064 (0x0428)
Помилка служби при обробці команди.

Код помилки: 1065 (0x0429)
Зазначена база даних не існує.

Код помилки: 1066 (0x042A)
Служба повернула код помилки.

Код помилки: 1067 (0x042B)
Процес був несподівано завершений.

Код помилки: 1068 (0x042C)
Не вдалося запустити дочірню службу.

Код помилки: 1069 (0x042D)
Служба не працює із-за збою при вході.

Код помилки: 1070 (0x042E)
Відразу після запуску служба ‘зависла’.

Код помилки: 1071 (0x042F)
Блокування бази даних зазначеної служби накладена невірно.

Код помилки: 1072 (0x0430)
Зазначена служба була відзначена для видалення.

Код помилки: 1073 (0x0431)
Зазначена служба вже існує.

Код помилки: 1074 (0x0432)
Система зараз працює з використанням останньої коректної конфігурації.

Код помилки: 1075 (0x0433)
Дочірня служба не існує або була відзначена для видалення.

Код помилки: 1076 (0x0434)
Поточна конфігурація вже була задіяна в якості джерела останнього коректного набору параметрів.

Код помилки: 1077 (0x0435)
З моменту останнього завантаження спроби запустити службу не робилися.

Код помилки: 1078 (0x0436)
Ім’я вже задіяно в якості імені служби.

Код помилки: 1100 (0x044C)
Досягнутий фізичний кінець стрічки.

Код помилки: 1101 (0x044D)
Досягнута мітка файлу.

Код помилки: 1102 (0x044E)
Виявлено початок розділу стрічки.

Код помилки: 1103 (0x044F)
Досягнуто кінець набору файлів.

Код помилки: 1104 (0x0450)
Більше даних на стрічці немає.

Код помилки: 1105 (0x0451)
Не вдається створити на стрічці розділи.

Код помилки: 1106 (0x0452)
Неправильний поточний розмір блоку при зверненні до нової магнітній стрічці з багатотомного розділу.

Код помилки: 1107 (0x0453)
При завантаженні магнітної стрічки не знайдені відомості про розділи.

Код помилки: 1108 (0x0454)
Не вдається заблокувати механізм вилучення носія.

Код помилки: 1109 (0x0455)
Не вдається витягнути носій.

Код помилки: 1110 (0x0456)
Носій у пристрої міг бути замінений.

Код помилки: 1111 (0x0457)
Шина введення/виводу була ініціалізована заново.

Код помилки: 1112 (0x0458)
Відсутній носій у пристрої.

Код помилки: 1113 (0x0459)
Символ Unicode не має відображення в кінцевій багатобайтові кодування.

Код помилки: 1114 (0x045A)
Стався збій у програмі ініціалізації бібліотеки динамічного компонування (DLL).

Код помилки: 1115 (0x045B)
Йде завершення роботи системи.

Код помилки: 1116 (0x045C)
Перервати завершення роботи системи неможливо, так як воно не було ініційовано.

Код помилки: 1117 (0x045D)
Запит не був виконаний з-за помилки вводу/виводу пристрою.

Код помилки: 1118 (0x045E)
Послідовні пристрої не ініціалізується. Драйвер буде вивантажений.

Код помилки: 1119 (0x045F)
Не вдається відкрити пристрій, що використовує спільний з іншими пристроями запит на переривання (IRQ). Як мінімум один пристрій, який використовує цей запит IRQ, вже було відкрито.

Код помилки: 1120 (0x0460)
Послідовна операція введення/виводу була завершена в результаті наступної операції запису в послідовний порт. (Значення IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER досягла 0.)

Код помилки: 1121 (0x0461)
Послідовна операція введення/виводу була завершена після закінчення періоду очікування. (Значення IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER не досягла 0.)

Код помилки: 1122 (0x0462)
На гнучкому диску не виявлена адресна мітка ідентифікатора.

Код помилки: 1123 (0x0463)
Виявлено невідповідність між полем ідентифікатора сектора гнучкого диска і адресою доріжки контролера.

Код помилки: 1124 (0x0464)
Помилка, повернена контролер гнучких дисків, не розпізнається драйвером.

Код помилки: 1125 (0x0465)
Контролер гнучких дисків повернуті некоректні значення регістрів.

Код помилки: 1126 (0x0466)
Зафіксовано багаторазовий збій операції перевірки при зверненні до жорсткого диска.

Код помилки: 1127 (0x0467)
Зафіксовано багаторазовий збій операції при зверненні до жорсткого диска.

Код помилки: 1128 (0x0468)
При зверненні до жорсткого диска потрібен скидання контролера, проте навіть його здійснити не вдалося.

Код помилки: 1129 (0x0469)
Досягнутий фізичний кінець стрічки.

Код помилки: 1130 (0x046A)
Недостатньо пам’яті для сервера для обробки команди.

Код помилки: 1131 (0x046B)
Виявлена вірогідність виникнення взаємоблокування.

Код помилки: 1132 (0x046C)
Базовий адресу або зсув мають невірне вирівнювання.

Код помилки: 1140 (0x0474)
Спроба зміни режиму харчування була заблокована іншим додатком або драйвером.

Код помилки: 1141 (0x0475)
Збій BIOS при спробі зміни режиму харчування.

Код помилки: 1150 (0x047E)
Для зазначеної програми потрібно більш пізня версія Windows.

Код помилки: 1151 (0x047F)
Зазначена програма не є програмою для Windows або MS-DOS.

Код помилки: 1152 (0x0480)
Запуск більше однієї копії зазначеної програми неможливий.

Код помилки: 1153 (0x0481)
Зазначена програма була написана для однієї з попередніх версій Windows.

Код помилки: 1154 (0x0482)
Пошкоджений один з файлів бібліотек, необхідних для виконання даного додатка.

Код помилки: 1155 (0x0483)
Файлом не зіставлено ні один додаток для виконання даної операції.

Код помилки: 1156 (0x0484)
Помилка при пересиланні команди з додатком.

Код помилки: 1157 (0x0485)
Не знайдено один з файлів бібліотек, необхідних для виконання даного додатка.

Код помилки: 1200 (0x04B0)
Вказано невірне ім’я пристрою.

Код помилки: 1201 (0x04B1)
Пристрій в даний час не приєднано, проте відомостей про нього в конфігурації присутні.

Код помилки: 1202 (0x04B2)
Спроба записати відомості про пристрої, які вже були записані.

Код помилки: 1203 (0x04B3)
Жодна з систем доступу до мережі не змогла обробити заданий мережевий шлях.

Код помилки: 1204 (0x04B4)
Ім’я системи доступу до мережі задано невірно.

Код помилки: 1205 (0x04B5)
Не вдається відкрити конфігурацію підключення до мережі.

Код помилки: 1206 (0x04B6)
Конфігурація підключення до мережі пошкоджена.

Код помилки: 1207 (0x04B7)
Перерахування для об’єктів, що не є контейнерами, неможливо.

Код помилки: 1208 (0x04B8)
Помилка.

Код помилки: 1209 (0x04B9)
Неправильний формат імені групи.

Код помилки: 1210 (0x04BA)
Неправильний формат імені комп’ютера.

Код помилки: 1211 (0x04BB)
Неправильний формат імені події.

Код помилки: 1212 (0x04BC)
Неправильний формат імені домену.

Код помилки: 1213 (0x04BD)
Неправильний формат імені служби.

Код помилки: 1214 (0x04BE)
Неправильний формат мережевого імені.

Код помилки: 1215 (0x04BF)
Неправильний формат імені ресурсу.

Код помилки: 1216 (0x04C0)
Неправильний формат пароля.

Код помилки: 1217 (0x04C1)
Неправильний формат імені повідомлення.

Код помилки: 1218 (0x04C2)
Неправильний формат завдання адреси, за якою надсилається повідомлення.

Код помилки: 1219 (0x04C3)
Виявлено конфлікт між зазначеними та існуючими особистими даними.

Код помилки: 1220 (0x04C4)
Невдала спроба відкриття сеансу на мережевому сервері. На цьому сервері вже відкрито занадто багато сеансів.

Код помилки: 1221 (0x04C5)
Ім’я робочої групи або домену, який вже використовується іншим комп’ютером мережі.

Код помилки: 1222 (0x04C6)
Мережа відсутній або не працює.

Код помилки: 1223 (0x04C7)
Операція була скасована користувачем.

Код помилки: 1224 (0x04C8)
Зазначена операція не може бути виконана для файлу з відкритим розділом.

Код помилки: 1225 (0x04C9)
Віддалена система відхилила запит на підключення до мережі.

Код помилки: 1226 (0x04CA)
Мережеве підключення було закрито.

Код помилки: 1227 (0x04CB)
Кінцевій точці мережевого транспорту вже зіставлено адресу.

Код помилки: 1228 (0x04CC)
Кінцевій точці мережі ще не призначено адресу.

Код помилки: 1229 (0x04CD)
Спроба виконати операцію для неіснуючого мережевого підключення.

Код помилки: 1230 (0x04CE)
Спроба виконати неприпустиму операцію для активного мережевого підключення.

Код помилки: 1231 (0x04CF)
Віддалена мережа недоступна цього транспорту.

Код помилки: 1232 (0x04D0)
Цей транспорт не забезпечує доступу до віддаленої системи.

Код помилки: 1233 (0x04D1)
Віддалена система не підтримує транспортний протокол.

Код помилки: 1234 (0x04D2)
На кінцевому ланці потрібної мережі віддаленої системи не працює жодна служба.

Код помилки: 1235 (0x04D3)
Запит був перерваний.

Код помилки: 1236 (0x04D4)
Підключення до мережі було розірвано локальною системою.

Код помилки: 1237 (0x04D5)
Не вдалося завершити операцію. Слід повторити її.

Код помилки: 1238 (0x04D6)
Підключення до сервера неможливо, так як для цього облікового запису вже досягнуто межу кількості одночасних підключень.

Код помилки: 1239 (0x04D7)
Спроба входу в мережу непередбачене для користувача (облікового запису) час дня.

Код помилки: 1240 (0x04D8)
Даний користувач не може увійти в мережу з цієї станції.

Код помилки: 1241 (0x04D9)
Не можна використовувати мережевий адресу для даної операції.

Код помилки: 1242 (0x04DA)
Служба вже зареєстрована.

Код помилки: 1243 (0x04DB)
Зазначена служба не існує.

Код помилки: 1244 (0x04DC)
Запитану дію не була виконана, так як не зареєстрований користувач.

Код помилки: 1245 (0x04DD)
Запитану дію не була виконана, оскільки користувач не підключений до мережі. Зазначена служба не існує.

Код помилки: 1246 (0x04DE)
Потрібно продовжити виконувану операцію.

Код помилки: 1247 (0x04DF)
Спроба виконати операцію ініціалізації, яка вже проведена.

Код помилки: 1248 (0x04E0)
Більше локальних пристроїв не знайдено.

Код помилки: 1300 (0x0514)
Користувач має не всіма використаними правами доступу.

Код помилки: 1301 (0x0515)
Не було встановлено відповідність між іменами користувачів і ідентифікаторами захисту.

Код помилки: 1302 (0x0516)
Системні квоти для облікового запису не встановлені.

Код помилки: 1303 (0x0517)
Ключ шифрування недоступний.

Код помилки: 1304 (0x0518)
Пароль NT дуже складний і не може бути перетворений в пароль LAN Manager. Замість пароля LAN Manager була повернено порожній рядок.

Код помилки: 1305 (0x0519)
Версія змін невідома.

Код помилки: 1306 (0x051A)
Два рівня версії є несумісними.

Код помилки: 1307 (0x051B)
Цей код захисту не може відповідати власнику об’єкта.

Код помилки: 1308 (0x051C)
Цей код захисту не може відповідати основній групі об’єкта.

Код помилки: 1309 (0x051D)
Зроблена спроба використання елемента уособлення потоком команд, який в даний час не уособлює клієнта.

Код помилки: 1310 (0x051E)
Групу можна відключити.

Код помилки: 1311 (0x051F)
Відсутні сервери, які могли б обробити запит на вхід у мережу.

Код помилки: 1312 (0x0520)
Зазначений сеанс входу в мережу не існує. Можливо, він уже був завершений.

Код помилки: 1313 (0x0521)
Зазначена пільга не існує.

Код помилки: 1314 (0x0522)
Клієнт не володіє необхідними правами.

Код помилки: 1315 (0x0523)
Зазначене ім’я не є коректним іменем користувача.

Код помилки: 1316 (0x0524)
Користувач з таким іменем вже існує.

Код помилки: 1317 (0x0525)
Користувач з іменем не існує.

Код помилки: 1318 (0x0526)
Зазначена група вже існує.

Код помилки: 1319 (0x0527)
Зазначена група не існує.

Код помилки: 1320 (0x0528)
Цей користувач вже є членом заданої групи, або група не може бути видалена, так як містить як мінімум одного користувача.

Код помилки: 1321 (0x0529)
Цей користувач не є членом заданої групи.

Код помилки: 1322 (0x052A)
Останню обліковий запис групи адміністраторів не можна відключити або видалити.

Код помилки: 1323 (0x052B)
Не вдається оновити пароль. Поточний пароль було задано невірно.

Код помилки: 1324 (0x052C)
Не вдається оновити пароль. Новий пароль містить заборонені символи.

Код помилки: 1325 (0x052D)
Не вдається оновити пароль. Було порушене одне з правил оновлення.

Код помилки: 1326 (0x052E)
Вхід в мережу не зроблено: ім’я користувача чи пароль не опізнані.

Код помилки: 1327 (0x052F)
Вхід в мережу не зроблено: є обмеження, пов’язані з обліковим записом.

Код помилки: 1328 (0x0530)
Вхід в мережу не зроблено: обліковий запис не передбачає можливість входу в даний час.

Код помилки: 1329 (0x0531)
Вхід в мережу не зроблено: користувачу не надано право роботи на комп’ютері.

Код помилки: 1330 (0x0532)
Вхід в мережу не зроблено: строк дії зазначеного пароля минув.

Код помилки: 1331 (0x0533)
Вхід в мережу не зроблено: обліковий запис в даний час відключена.

Код помилки: 1332 (0x0534)
Імен користувачів не зіставлені коди захисту даних.

Код помилки: 1333 (0x0535)
Одночасно запитано занадто багато локальних кодів користувачів.

Код помилки: 1334 (0x0536)
Додаткові локальні коди користувачів недоступні.

Код помилки: 1335 (0x0537)
Частину коду захисту даних невірна.

Код помилки: 1336 (0x0538)
Список управління доступом (ACL) має неправильну структуру.

Код помилки: 1337 (0x0539)
Код захисту даних має неправильну структуру.

Код помилки: 1338 (0x053A)
Дескриптор захисту даних має неправильну структуру.

Код помилки: 1340 (0x053C)
Не вдалося побудувати список управління доступом (ACL) або елемент цього списку (ACE).

Код помилки: 1341 (0x053D)
Сервер в даний час відключений.

Код помилки: 1342 (0x053E)
Сервер в даний час включено.

Код помилки: 1343 (0x053F)
Зазначено неприпустиме значення для захисного коду.

Код помилки: 1344 (0x0540)
Недостатньо пам’яті для оновлення відомостей, що відносяться до захисту даних.

Код помилки: 1345 (0x0541)
Зазначені атрибути невірними або несумісні з атрибутами групи в цілому.

Код помилки: 1346 (0x0542)
Необхідний рівень уособлення не забезпечений, або забезпечений рівень невірний.

Код помилки: 1347 (0x0543)
Не вдається відкрити елемент захисту даних невідомого рівня.

Код помилки: 1348 (0x0544)
Запропоновано невірний клас дані для перевірки.

Код помилки: 1349 (0x0545)
Тип елемента не відповідає необхідної операції.

Код помилки: 1350 (0x0546)
Операція, пов’язана з захистом даних, не може бути виконана для незахищеного об’єкта.

Код помилки: 1351 (0x0547)
Недоступний сервер Windows NT, або об’єкти всередині домену захищені. Необхідні відомості недоступні.

Код помилки: 1352 (0x0548)
Диспетчер захисту (SAM) або локальний сервер (LSA) не зміг виконати необхідну операцію.

Код помилки: 1353 (0x0549)
Стан домену не дозволило виконати потрібну операцію.

Код помилки: 1354 (0x054A)
Ця операція визначена тільки для основного контролера домену.

Код помилки: 1355 (0x054B)
Вказаний домен не існує.

Код помилки: 1356 (0x054C)
Вказаний домен вже існує.

Код помилки: 1357 (0x054D)
Була зроблена спроба перевищити обмеження на число доменів, що обслуговуються одним сервером.

Код помилки: 1358 (0x054E)
Не вдається завершити необхідну операцію із-за збоїв в даних на диску або невиправної помилки носія.

Код помилки: 1359 (0x054F)
База даних системи захисту містить внутрішні суперечності.

Код помилки: 1360 (0x0550)
Універсальні типи доступу містяться в масці доступу, яка повинна була бути пов’язана з нестандартними типами.

Код помилки: 1361 (0x0551)
Дескриптор захисту має невірний формат.

Код помилки: 1362 (0x0552)
Потрібну дію може використовуватися тільки в процесі входу в мережу Викликав його процес не зареєстрований як відноситься до процедури входу.

Код помилки: 1363 (0x0553)
Запуск нового сеансу роботи з вже використовуються кодом неможливий.

Код помилки: 1364 (0x0554)
Зазначений невідомий пакет програм перевірки паролів.

Код помилки: 1365 (0x0555)
Поточний стан сеансу входу в систему не підходить для запитаної операції.

Код помилки: 1366 (0x0556)
Код сеансу вже використовується.

Код помилки: 1367 (0x0557)
Режим входу задано невірно.

Код помилки: 1368 (0x0558)
Неможливо забезпечити уособлення через іменований канал до тих пір, поки дані не зчитані з цього каналу.

Код помилки: 1369 (0x0559)
Операція несумісна зі станом транзакції для гілки реєстру.

Код помилки: 1370 (0x055A)
База даних захисту пошкоджена.

Код помилки: 1371 (0x055B)
Операція не призначена для вбудованих облікових записів.

Код помилки: 1372 (0x055C)
Операція не призначена для вбудованої спеціальної групи.

Код помилки: 1373 (0x055D)
Операція не призначена для вбудованого спеціального користувача.

Код помилки: 1374 (0x055E)
Не можна видалити користувача з групи, так як вона є для нього основною.