Можливість спільного використання підключення до інтернету (Internet Connection Sharing, ICS) дозволяє налаштувати Windows XP для підключення до домашньої або малої офісної мережі до Інтернету. Наприклад, можна створити домашню мережу, яка з’єднується з Інтернетом за допомогою телефонного з’єднання. Якщо дозволити спільне використання підключення на комп’ютері, сполученому з телефонної лінії, то цей комп’ютер надасть служби перетворення мережевих адрес (Network Address Translation, NAT), видачі адрес (DHCP) і дозволу імен (DNS) для всіх комп’ютерів домашньої мережі.

Можна налаштовувати програми та служби, які повинні працювати через Інтернет. Наприклад, якщо користувачі домашньої мережі хочуть п олучить доступ до ресурсів SQL Server корпоративної мережі, можна налаштувати додаток SQL Server для підключення, яким дозволено спільне використання. Послуги, що надаються домашньою мережею, можна налаштувати так, щоб до них могли отримати доступ користувачі Інтернету. Наприклад, якщо в домашній мережі є веб-сервер, то, щоб користувачі Інтернету могли з’єднуватися з ним, потрібно спільно використовуваному підключенні налаштувати служб WWW.Возможность спільного використання зручна в малому офісі або в домашній мережі, де конфігурування мережі і підключення до Інтернету виконує комп’ютер під управлінням Windows XP, на якому розташовується дане підключення. Вважається, що в цій мережі комп’ютер — єдине підключення до Інтернету, єдиний шлюз в Інтернет, і що він призначає всі мережеві адреси. Тобто в мережі повинні бути відсутні шлюзи, контролери домену DNS і DHCP-сервери, а інші комп’ютери повинні бути налаштовані на автоматичне отримання IP-адреси.

Комп’ютера з ICS потрібно два підключення. Перше, зазвичай підключення до локальної мережі, служить для зв’язку з комп’ютерами в домашній мережі, друге підключає домашню мережу до Інтернету. Необхідно перевірити, що спільний доступ дозволений для підключення, яке з’єднує домашню мережу з Інтернетом. При цьому домашнє мережеве підключення правильно розподіляє адреси TCP/IP внутрішнім користувачам, а спільне підключення буде правильно з’єднувати домашню мережу з Інтернетом. Користувачі поза межами домашньої мережі захищені від небезпеки одержання пакетів з адресами з домашньої мережі. Вирішуючи спільне використання підключення комп’ютер віддаленого доступу стає DHCP-сервером для домашньої мережі. DHCP динамічно призначає ТСР/ІР-адреси комп’ютерів при їх запуску. Якщо спільне використання помилково дозволено на зовнішньому мережевому адаптері (подключающем мережу до Інтернету), домашній сервер DHCP може надавати адреси TCP/IP користувачам поза межами домашньої мережі, що призведе до проблем в інших мережах. Коли дозволяється спільне використання підключення, мережевий адаптер, пов’язаний з домашньої або малої офісної мережі, отримує новий статичний IP-адресу. Існуючі підключення, що використовують TCP/IP на комп’ютері зі спільним використанням сполуки, будуть втрачені і повинні бути відновлені вручну.

Налаштування ICS.
При вирішенні спільного використання підключення деякі протоколи, служби, інтерфейси і маршрути будуть налаштовані автоматично (табл).

Налаштування спільного використання підключення

Сконфігуровані елементи
Стан

IP-адреса = 192.168.0.1
Налаштований з маскою підмережі 255.255.255.0 на адаптері ЛОМ, який пов’язаний з домашньою мережею або мережею малого офісу

Можливість автоматичного виклику (AutoDial)
Дозволена

Статичний IP-маршрут за замовчуванням
Створюється, коли проводиться телефонне підключення

Служба спільного використання
Запущена

Служба розподілу DHCP (DHCP allocator)
Дозволена з заданим за замовчуванням діапазоном адрес 192.168.0.0 і маскою підмережі 255.255.255.0

Посередник DNS (DNS proxy}
Дозволено

Для вирішення спільного використання інтернет-підключення:

1.В папці Мережні з’єднання (Network Connections) в контекстному меню комутованого з’єднання виберіть пункт Властивості (Properties).

2.На вкладці Додатково (Advanced) у групі Спільний доступ до підключення до Інтернету (Internet Connection Sharing) встановіть прапорець Дозволити іншим користувачам мережі використовувати підключення до Інтернету даного комп’ютера (Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection)

3.Якщо потрібно, щоб це підключення автоматично активізувалося, коли інший комп’ютер в ЛОМ намагається звернутися до зовнішніх ресурсів, установіть прапорець Встановлювати виклик на вимогу (Establish a dial-up connection).

4.Якщо інші користувачі мережі не повинні керувати загальним інтернет-підключенням, то скиньте прапорець Дозволити іншим користувачам мережі керування спільним доступом до Інтернету (Allow other network users to control or disable the shared Internet connection).

Для підключення використовується папка Мережні з’єднання (Network Connections).

Зробіть подвійне клацання на значку того підключення, при допомоги якого потрібно підключитися до мережі, або виберіть команду Запустити дане з’єднання (Stan this connection) на бічній панелі завдань. У діалоговому вікні Підключення (Connect) введіть ім’я користувача, пароль і, можливо, ім’я домену для входу в мережу. (На рис. 12.7 для прикладу показано вікно для запуску комутованого підключення.) Як тільки підключення до мережі встановлено, можна використовувати електронну пошту, Internet Explorer і т. д.

Підключення до локальної мережі завжди проводиться автоматично.

Підключення до мережі віддаленого доступу до мережі використовують ідентифікаційну інформацію для перевірки наявності у користувача права фізично звертатися до мережі. Мережа і віддалений доступ до мережі фактично непроизводит реєстрацію в мережі. Отже, після того як з’єднання встановлене, може знадобитися вхід в систему (після натискання комбінації клавіш Ctr»+«Alt»+«Del» для Windows XP) для звернення до захищених мережевих ресурсів.

Домен, ім’я якого необхідно ввести для входу в систему, повинен бути домену Windows 2000/.NET, в якій знаходиться сервер віддаленого доступу. Це не DNS-ім’я домену, яке надається деякими постачальниками послуг доступу через PPP/SLIP.

Налаштування підключень

Підключення до мережі віддаленого доступу до мережі можна настроювати. Параметри телефонного з’єднання, наприклад номер телефону підключення, число спроб повторного набору і т. д., задаються для кожного підключення. Вони є атрибутами підключення і не діють на налаштування інших зв’язків. Наприклад, можна створити комутоване підключення, яке намагається додзвонитися до зайнятого сервера 15 разів. Можна створити друге комутоване підключення, яке намагається додзвонюватися до більш вільного сервера. Налаштування повторного набору для першого підключення не вплине на параметри повторного набору підключення другого — вони автономні, тобто поза власних параметрів телефонного підключення настройка не потрібна.

Однак деякі параметри мережевих підключень можуть впливати на інші підключення. Наприклад, якщо додати протокол IPX до списку протоколів для одного підключення, цей протокол буде доступний також іншим підключенням на тому ж комп’ютері.

Можна змінювати параметри і перейменовувати підключення, навіть коли воно встановлено. Однак, щоб зміни вступили в силу, підключення потрібно повторно встановити.

Кожне підключення створюється з загальними параметрами, що надають мінімальну інформацію, необхідну для успішного підключення. Ці параметри відображені на вкладці Загальні (General): наприклад, для локального підключення достатньо вказати мережевий адаптер, для телефонного підключення — пристрій (модем) для підключення, код міста, номер телефону і код країни.

Для вихідного підключення можна задавати додаткові параметри на вкладках Параметри (Options), Безпека (Security), Мережа (Networking), Додатково (Advanced). Для вхідного підключення додаткові налаштування можна встановлювати на вкладках Користувачі (Users) і Мережа (Networking).

Можна конфігурувати параметри телефонних з’єднань, що застосовуються до всіх зв’язками в межах одного місцезнаходження (наприклад, набір ‘9’ для виходу на зовнішню лінію, використання імпульсного або тонального набору номера і т. д.), з допомогою утиліти Телефон і модем (Phone and Modem Options) з панелі управління.

Налаштування номера телефону

Для налаштування номера телефону:
1.В папці Мережні з’єднання (Network Connections) в контекстному меню комутованого з’єднання виберіть пункт Властивості (Properties).
2.Введіть номер телефону, використовуючи один або більше символів наведено-ного списку (табл).

Знак Функція

, (кома) (або w) Коротка пауза (2 секунди для більшості модемів)
Р Перемикає набір з тонового на імпульсний
! Перемикає набір з імпульсного на тоновий
$ Очікування гудка для введення номера телефонної картки

Наприклад, якщо набирається номер телефону в офісі з встановленою офісної АТС, ймовірно, до нього доведеться додати ‘9’ для виходу на зовнішню лінію. В результаті номер може виглядати, наприклад, так: 9,123-4567. Кома після ‘9’ дає паузу, достатню, щоб вийти на зовнішню лінію перед набором частини номера.