Стаття 273 КК РФ. Створення, використання і поширення шкідливих програм для ЕОМ1. Створення програм для ЕОМ або внесення змін в існуючі програми, явно призводять до несанкціонованого знищення, блокування, модифікації або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі, а так само використання або поширення таких програм або машинних носіїв з такими програмами — караються позбавленням волі на строк до трьох років зі штрафом в розмірі від двохсот до п’ятисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до п’яти місяців.2. Ті самі діяння, що спричинили з необережності тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.Коментар до статті 2731. У ст. 273 КК мова йде про розробку і поширення комп’ютерних вірусів шляхом створення програм для ЕОМ або внесення змін в існуючі програми. Небезпека комп’ютерного вірусу полягає в тому, що він може призвести, як випливає з тексту коментованій статті, до повної дезорганізації системи комп’ютерної інформації і при цьому, на думку фахівців у цій галузі, може діяти досить тривалий час, потім несподівано «прокинутися» і привести до катастрофи (див. Батурин Ю. М., Жодзишский А. М. Комп’ютерна злочинність і комп’ютерна безпека. М., 1991, с. 25 — 30). Вірус може виявитися причиною катастрофи в таких областях використання комп’ютерної інформації, як оборона, космонавтика, державна безпека, боротьба зі злочинністю, і т. д.2. Саме високим ступенем суспільної небезпеки пояснюється те, що кримінальний закон має досить строго за сам факт створення програм для ЕОМ або внесення змін в існуючі програми, не передбачаючи настання яких-небудь наслідків.3. Злочин, передбачений ст. 273 КК, вважається закінченим, коли програма створена або внесені зміни в існуючу програму, незалежно від того, чи вона була використана або поширена.4. Про свідомо для винного можливих наслідків при створенні шкідливих програм або внесення змін в існуючі програми див. наприклад, коментарі до ст. 63 і 105 КК.5. Про знищення, блокування, модифікації або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі див. коментар до ст. 272 КК.6. Під використанням або поширенням шкідливих програм або машинних носіїв до них розуміється відповідно введення цих програм ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі, а також продаж, обмін, дарування або безоплатна передача іншим особам.7. Представляється, що під поширенням шкідливих програм слід розуміти і копіювання (див. коментар до ст. 272 КК).8. З суб’єктивної сторони злочин може бути вчинено як з необережності у вигляді легкодумства, так і з непрямим умислом у вигляді байдужого ставлення до можливих наслідків. При встановленні прямого умислу в діях винного злочин підлягає кваліфікації в залежності від мети, яку перед собою ставив винний, а коли настали наслідки, до досягнення яких він прагнув, — і в залежності від наслідків, що наступили. У цьому випадку дії, передбачені ст. 273 КК виявляються лише способом досягнення поставленої мети. Вчинене діяння підлягає кваліфікації за сукупністю вчинених злочинів.9. До тяжких наслідків, які настали з необережності (ч. 2), можуть бути віднесені, наприклад, загибель людей, заподіяння шкоди їх здоров’ю, дезорганізація виробництва на підприємстві або в галузі промисловості, ускладнення дипломатичних стосунків з іншою державою, виникнення збройного конфлікту. При цьому необхідно мати на увазі, що настали наслідки можуть призвести і до необхідності кваліфікації цього злочину за сукупністю з іншими злочинами в залежності від характеру наслідків і віднесення завідомості до легковажності або до непрямого умислу у вигляді байдужого ставлення до наслідків.10. Суб’єктом злочину може бути будь-яка особа, яка досягла 16 років.