На жаль, в даний час існує велика плутанина в термінології, що стосується видів хакерської діяльності. Причини цього дуже різні, але одна з них полягає в тому, що про хакерстве пишуть люди, які самі ніколи не намагалися цим займатися.

У самому загальному випадку хакерством можна назвати будь-яку діяльність, спрямовану на те, щоб змусити програмне забезпечення працювати не так, як було задумано його виробниками або адміністраторами систем, де воно використовується. Мотиви такої діяльності можуть бути будь-якими, наприклад, просте вивчення роботи програми з цікавості, бажання зробити закриту інформацію загальнодоступною, хакерство для отримання матеріальної вигоди.

Але тим не менше, більшість людей, які займаються хакерської діяльністю, спеціалізуються як правило, на якій-небудь конкретній області. За родом занять можна виділити наступні типи хакерів:

Хакер мережний (network hacker, часто саме його наывают просто хакером) — займається дослідженням программмного забезпечення, встановленого на Internet-серверах (або в локальних мережах), з метою отримання несанкціонованого доступу до сервера або порушення його роботи — так звані DoS (Denial of Service) атаки. Для такого виду діяльності необхідно добре знання мережних протоколів і архітектури операційних систем (в основному *nix, так як ці системи найбільш часто використовуються на серверах). При цьому слід виділити два типу мережевого хакерства: хакерство велике, яке полягає у самостійному пошуку відомих типів помилок у програмному обеспении, а також пошуку принципово нових типів помилок, і хакерство мале, більш відоме як script-kidding. Мале хакерство — це пошук на сервері

Л. кракерами (cracker) — займається зломом прикладного програмного забезпечення, зазвичай для того, щоб отримати з shareware-програм (тобто програм з обмеженою функціональністю, призначених, переважно, для демонстрації користувачеві можливостей повної версії) повноцінні комерційні версії. Також може займатися виготовленням програм, необхідних для цієї мети: сгасков і кеудепов. Л. кракерами добре знає асемблер і є програмістом досить високого рівня.

Фрикер (phreaker) — досліджує телефонні мережі з метою натйи можливість дзвонити безкоштовно. Історично фрикерство — найперший вид хакерської діяльності, що виник ще в 60-70-ті роки XX століття. В останні роки фрікери стали займатися також і дослідженням мереж для мобільних телефонів.

Кардер (carder) — займається нелегальним отриманням номерів кредитних карток та відомостей про їх власників. Часто ця діяльність поєднується з хакерською. Кардерство вважається найбільш серйозним злочином, і тому є найбільш небезпечним видом хакерської діяльності.

Вирусописатель (virus-maker). Сам факт того, належить чи написання вірусів до хакерської діяльності, вельми спірний. Але тим не менш, останнім часом широке поширення отримують тільки поштові віруси, які поширюються за рахунок помилок у програмі Outlook, а пошук таких помилок і можна вважати хакерської діяльністю.