Почнемо з примітивів…

Тобто при запуску програми користувач повинен буде ввести пароль, щоб отримати доступ до головній формі інакше додатки закриється.
Значить так, ми створюємо звичайну форму, в нашому прикладі можна навіть порожній, ролі це не грає.
Потім робимо наступним чином: File -> New -> Other -> вкладка Dialogs -> Password Dialog.
Тепер нам треба, щоб форма запиту пароля з’являлася раніше, ніж головна форма. Для цього для головної форми пишемо обробник OnShow:
PasswordDlg.showmodal;
Є? Йдемо далі. Пароль у нас буде зберігатися у вигляді константи і якщо введено неправильний пароль, то програма завершиться. Зробимо обробник форми запиту пароля OnCloseQuery:

const pass = наш пароль;
begin
if Password.Text= pass then CanClose:= true
else Application.Terminate;
end;
Ось і все, якщо Ви хочете, щоб запит пароля не звертав увагу на регістр, то потрібно перетворити всі наприклад в нижній регістр:
If lowercase(Password).Text)= lowercase(pass) then CanClose:= true;

Тепер давайте зробимо так, щоб наш пароль зберігається в зашифрованому вигляді. Реалізуємо це з допомогою самого простого способу XOR(а взагалі в неті є ще купа алгоритмів шифрування, так і інфи по криптографії, там Ви зможете посовершенствоваться). Для цього напишемо свою функцію:

function TPasswordDlg.codexor(text: string): string;
key, longkey: string;
i: integer;
toto: char;
begin
key:=за Вашим смаком;
for i:=0 to (length(text) div length(key)) do
longkey:= longkey + key;
for i:=1 to legth(text) do
begin
toto:= chr((ord(text[i]) xor ord(longkey[i])));
result:= result + toto;
end;
end;

Ось тепер наша функція буде повертати зашифровану рядок передану в параметрі Text. Тільки не забуваємо оголошувати нашу функцію в розділі Public:
{Public declarations}
Function codexor(text: string): string;

Залишилось змінити обробник події OnCloseQuery форми запиту пароля:

Var
pass: string;
begin
pass:= codexor(на ваш смак);
if codexor(Password).Text)= pass then CanClose:= true
else Application.Terminate;
end;

Ну ось на цьому і все!
Вдалого кодинга і спасибі за увагу!

P. S. Тепер Ви можете зберігати зашифрований пароль наприклад в якомусь файлі, а взагалі запам’ятайте, що я просто показав принцип, а Вам моя порада: ніколи не зберігайте паролі, а зберігайте їх суми.